Forbidden

You don't have permission to access /linrawp/toupload/ on this server.

Historia-arkiv - Camp Ånn

Historia-arkiv - Camp Ånn

Title:

Historia

 

1914

Försvarsutbildningar började genomföras i Ånn.

1934

Ånnlägret invigdes.

1942

Direktör Charles Werner bjöds in till Ånn. Diskussioner om en lektionssalsbyggnad påbörjades, och året därpå var en salsbarack uppförd.

1947

Inköptes ett markområde på cirka 3 ha och chefen för armén ställde en barackliknande byggnad till förfogande. Den var avsedd som förläggning för lärare och instruktörer.

1949

Meddelade byggnadsnämnden CFB att fastigheten Vallan 1:19 på 450 tunnland antagligen skulle säljas. Efter långa förhandlingar lämnade Kungl Maj:t sitt medgivande och köpet ägde rum i augusti 1951. Från och med 1 februari 1954 trädde Byggnadsföreningen i likvidation. Centralförbundet blev därmed officiellt ägare till det ursprungliga lägerområdet.

1963

Invigdes centralbyggnaden som innehåller matsal, kök, kursexpedition, lottaförläggning och värmecentral.

1965

Anslöts lägret till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

1967

Skjutbana tillkom med 12 tavelställ. Med anledning av investeringarna övergick man från benämningen ”läger” till ”kursgård”.

Title:

Historia 2

 

1997

Landstormsstugan flyttades upp till Kursgården. Flyttningen gjordes på trailer. Den färdigställdes helt under våren 2000 och har successivt blivit ett mycket populärt hus för mindre konferensgrupper.

1998

De båda kanonerna som lämnats in för renovering återlämnades i ”nyskick”.

2001

Omfattande renoveringar genomförs och 48 rum med hotellstandard färdigställs.

2005

Renoveringen står klar. Anläggningen byter namn till Ånns Kursgård.

2007

En övnings- och vårdhall på 330 kvm färdigställs.

2013

I oktober anställs Andreas Edholm som vd för att utveckla och marknadsföra anläggningen mer mot den civila marknaden.

2014

I samband med 100-årsjubileum på lucia byter anläggningen namn till Camp Ånn. Ny profil och marknadsföringsplattform. Fiberanslutning och trådlöst WiFi med 100 Mbit/sek.

2018

Den 1 oktober lämnar Andreas Edholm över tjänsten som VD till Ulf Olofsson.

Bien que ces médicaments ne nécessitent pas d'ordonnance, ils peuvent être dangereux. Par exemple, kamagra oral jelly est une version générique du Viagra. Ce médicament peut vous aider à avoir des érections dures, mais le problème est que les ingrédients ne sont pas mélangés correctement.