Försvaret - Camp Ånn

CAMP ÅNN HAR EN LÅNG HISTORIK SOM MILITÄR KURSGÅRD. FÖRSVARSUTBILDARNA OCH
FÖRSVARSMAKTEN FÖRLÄGGER OLIKA KURSER OCH ÖVNINGAR PÅ CAMP ÅNN.

FÖRSVARSUTBILDARNA

Försvarsutbildarnas utbildningsprogram på Camp Ånn är omfattande – allt ifrån ungdomskurser, sjukvårdsutbildningar, överlevnadsutbildningar, till fjällkurser.

De militära kurserna hålls huvudsakligen på vintern och den tidiga våren, men ett par kurser ligger under sommarhalvåret och hösten.

För mer information om Försvarsutbildarnas olika kurser, gå in på Försvarsutbildarna.

FÖRSVARSMAKTEN

På Camp Ånn har Försvaret genomfört olika typer av övningar sedan 1914. Försvarsmakten är en viktig kundgrupp för oss.

Vi kan erbjuda en bra miljö nära natur och fjäll för att genomföra olika utbildningar och övningar. 

Alla som deltagit på någon av Försvarsutbildarnas kurser eller är anställd inom Försvarsmakten har 25% rabatt på logi vid bokning som privatperson.

För mer information om Försvarsmakten »