Forbidden

You don't have permission to access /linrawp/toupload/ on this server.

Historia - Camp Ånn

Historia - Camp Ånn

Historia

 

1914

Försvarsutbildningar började genomföras i Ånn.

1934

Ånnlägret invigdes.

1942

Direktör Charles Werner bjöds in till Ånn. Diskussioner om en lektionssalsbyggnad påbörjades, och året därpå var en salsbarack uppförd.

1947

Inköptes ett markområde på cirka 3 ha och chefen för armén ställde en barackliknande byggnad till förfogande. Den var avsedd som förläggning för lärare och instruktörer.

1949

Meddelade byggnadsnämnden CFB att fastigheten Vallan 1:19 på 450 tunnland antagligen skulle säljas. Efter långa förhandlingar lämnade Kungl Maj:t sitt medgivande och köpet ägde rum i augusti 1951. Från och med 1 februari 1954 trädde Byggnadsföreningen i likvidation. Centralförbundet blev därmed officiellt ägare till det ursprungliga lägerområdet.

1963

Invigdes centralbyggnaden som innehåller matsal, kök, kursexpedition, lottaförläggning och värmecentral.

1965

Anslöts lägret till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

1967

Skjutbana tillkom med 12 tavelställ. Med anledning av investeringarna övergick man från benämningen ”läger” till ”kursgård”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bien que ces médicaments ne nécessitent pas d'ordonnance, ils peuvent être dangereux. Par exemple, kamagra oral jelly est une version générique du Viagra. Ce médicament peut vous aider à avoir des érections dures, mais le problème est que les ingrédients ne sont pas mélangés correctement.