Unik utbildningsplattform

Camp Ånn erbjuder en unik plattform för grupputbildning. Anläggningen har olika boendetyper, bra mat samt väl anpassade lokaler för utbildning och samling. Det som är särskilt uppskattat bland de många återkommande grupperna är de stabila vintrarna och ett stort markområdet i fjällnära skogsterräng.

Här finns stora möjligheter att genomföra effektiva och kvalitativa utbildningar vilket bland annat Försvaret, Försvarsutbildarna och Räddningstjänsten känt till i över hundra år.

Alternating block image

Snörika vintrar

Kallt klimat och snörika vintrar ger bästa möjliga förutsättningar att genomföra realistiska övningar i en fjällnära skogsterräng. I de olika miljöer som finns i området ges mycket bra möjlighet att öva både förflyttning, strid och övernattning i olika former men även specialutbildningar som exempelvis isvaksbad och överlevnad.

Alternating block image

Fjällnära skogsterräng

Terrängen är givetvis tillgänglig även under den tid av året som inte är snöklädd. Även detta upptäcks och uppskattas av allt fler grupper som blivit årligt återkommande.

Med 30 minuter till Åre, Storlien och Storulvån kan utbildningsdagar kompletteras med fritidsaktiviteter i världsklass. Ånnsjön som finns i direkt anslutning till anläggningen är en känd fågelsjö som erbjuder bra fiske och långfärdskridsko.

Alternating block image

Anpassad anläggning

Camp Ånn har en egen skjutbana för kulvapen med skjutavstånd upp till 300 meter. Det finns möjlighet till säker förvaring av vapen, en modern vårdhall, hundgårdar och är en utpekad landningsplats för helikoptrar. Camp Ånns långa historia av militära utbildningar har gjort anläggningen mycket väl anpassad till uniformerade grupper.

För motion finns ett elljusspår på 2,5 km i anslutning till anläggningen samt ett mindre gym.